Veiligheid- en hygiëneregels tijdens Jonger Oranje

Het kabinet heeft gemeenten en sportaanbieders opgeroepen om sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, en voor de jeugd altijd onder begeleiding van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen.

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar.

Hieronder vind je alle veiligheid- en hygiëneregels tijdens de Jonger Oranje activiteiten in de zomermaanden.

 • VOOR ALLES GELDT: GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN STAAT VOOROP;

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

 • Blijf als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;

 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de Jonger Oranje activiteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

 • Ga voordat je naar Jonger Oranje activiteit vertrekt thuis naar het toilet;

 • Was voor de Jonger Oranje activiteit thuis jouw handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

 • Was jouw handen met water en zeep na het bezoek aan de Jonger Oranje activiteit;

 • Douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • Tijdens de Jonger Oranje activiteit zullen er per leeftijdscategorie maximaal 3 poules van 24 kinderen (totaal 72 kinderen) deelnemen;

 • Elke poule wordt begeleid door een Jonger Oranje medewerker die minimaal 1.5 meter afstand houdt;
 • Per deelnemer mag één ouder/verzorger (excl. familie onder de 18 jaar) aanwezig zijn bij de Jonger Oranje activiteit;

 • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen;

 • Kom zoveel mogelijk met de auto of met de fiets naar de locatie en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV;

 • Neem een eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

 • De kantine is open; houd rekening met elkaar en 1,5 meter afstand;

 • Verlaat direct na de Jonger Oranje activiteit de sportlocatie.

JO_nieuw _2013_TRANSPARANT

  JO Actiefoto 1

  JO Actiefoto 3

  JO Actiefoto 2

  JO Actiefoto 4